På ADCA Entreprenad hjälper vi dig med all form av håltagning/diamantborring i Malmö med omnejd. Vi har resurserna för både de stora och små projekten. Vi arbetar med lätthet i till exempel tegel och betong. och använder oss av både vägg/vajer, kedje- och golvsågar. Alla våra sågar har ljuddämpade klingor som ger en lägre bullernivå. Inom håltagning/borrning i Malmö kan vi bland annat hjälpa er med:

  • Håltagning inför stambyte

  • Sågningar inför nya dörrar/fönster

  • Öppningar för schakt och ventilation

  • Spårning av väggar och golv för VVS- och elinstallationer

  • Avväxling av bärande väggar

Precis som alla våra övriga tjänster så har vi ett utvecklat miljötänkande när det kommer till håltagning. Vi arbetar med vattenkylda diamantverktyg vilket gör att damm spridningen minimeras. Med våra toppmoderna verktyg bildas även väldigt lite avfall. Vi säkerställer också att vi inte stör omgivning genom onödigt buller.

Borrning i betong är ett mycket effektivt sätt att göra runda hål i golv, tak och väggar. Vi kan håltagning och har erfarna medarbetare med rätt utbildning. Tveka inte att kontakta oss idag om du behöver hjälp med borrsågning och håltagning i Malmö med omnejd!