Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdraget är ett skatteavdrag som gäller för många typer av tillbyggen, renoveringar och andra arbeten som sker på och runt ditt hus. Att göra ROT-avdrag innebär att den del av arbetet som är arbetskostnad dras 30% av som skattereduktion, upp till ett max avdrag på 50 000 kr per person och år.

För att göra ROT-avdrag krävs att:

  • Arbetet berättigar till ROT-avdrag. Läs mer om det här på Skatteverkets hemsida då det är dem som avgör vad som är ROT-avdrag berättigande och inte. Det är Skatteverket som avgör vad som är ROT-avdrag berättigande och inte.

  • Den som gör avdraget har betalat in så mycket skatt under året att det täcker summan. För att göra maximalt ROT-avdrag brukar en månadsinkomst på runt 25 000 kronor krävas. Gör du ett mindre ROT-avdrag krävs en mindre inkomst. Gör du andra typer av avdrag kan månadsinkomsten behöva vara ännu högre för att kunna täcka ROT-avdraget.

  • Handlingar om ROT-avdraget skickas till Skatteverket. Detta sköts idag av hantverkaren som utför arbetet men det är upp till dig som konsument att kontrollera att du har rätt till ROT-avdrag.

  • ROT-avdraget får bara göras för den del av arbetet som är arbetskostnad, alltså inte för kostnader för exempelvis material eller resor. Be därför alltid entreprenören att specificera vad i en offert eller på en faktura som är arbetskostnad respektive materialkostnad och resekostnad.

  • ROT-avdragets gränser är inte alltid knivskarpa, exempelvis är vissa typer av markarbeten godkända för ROT-avdrag, exempelvis dränering medan andra, som marksten, inte är det.