En betydande del i våra rivningsarbeten utgörs av sanering. Bland annat sanerar vi tak, rör, väggar, fogar och mattor där framförallt det hälsofarliga ämnet asbest kan förekomma. Asbest användes flitigt i byggnadsmaterial från 1940-talet fram till totalförbudet 1982. Det är vanligt att det förekommer i eternitplattor, klinker, under linmattor och som värmeisolering runt rör och pannor. ADCA Entreprenad har naturligtvis tillstånd av arbetsmiljöverket att hantera asbest. Med vår breda erfarenhet av asbestsanering får du alltid en professionell och säkert utförd sanering i Malmö.

Det förekommer även andra typer av hälsovådliga material i lite äldre hus och byggnader, exempelvis PCB och PAH. Självfallet har vi även kompetens att hantera dem. Vi arbetar alltid med skyddsutrustning och prioriterar alltid våra medarbetares och våra kunders säkerhet högst.

Vi är med er hela vägen från analys till sanering

Om en rivning eller ett ombyggnadsarbete ska ske är det viktigt att inventera materialet på ett säkert sätt, särskilt om byggnaderna är uppförda under asbestiden. Vi tar ansvar hela vägen från asbestanalys till genomförd sanering och deponerat material. Vi kan genomföra en asbestanalys och sedan avlägsna det miljöfarliga materialet på ett miljö – och hälsosäkert vis. Det sker genom att vi skär bort det farligt materialet med knivar eller maskinellt och sedan slipar och suger bort det sista med dammsugare. Därefter försluts de farliga ämnena i emballage för att minska risken för kontaminering på rivningsplatsen.

Vilken typ av sanering är du behov av?

Vi sorterar och dokumenterar mängden och fördelningen av avfallet. Därefter transporterar vi bort och deponerar materialet i enlighet med gällande regler och miljömässiga krav.
Du väljer själv om du vill att vi sanerar i samband med rivningsarbete eller vill anlita oss för sanering i Malmö som en separat tjänst. Välkommen med din förfrågan till oss på ADCA Entreprenad, hos oss är du alltid i trygga händer.